Praktische info

Remgeld

Sinds de start van 2022 moet je bij de huisarts enkel nog het remgeld betalen. Concreet zal je voor een consultatie bij één van onze artsen dus maar 4 euro of 1 euro (in geval van verhoogde tegemoetkoming) betalen.

Globaal Medisch Dossier

Het ‘Globaal Medisch Dossier’ werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er van iedereen één medisch dossier bestaat, waarin alle medische gegevens worden verzameld en waar bv. alle resultaten van onderzoeken, verslagen van specialisten, labo-gegevens enz. in terecht komen. Dit komt de kwaliteit van de zorg voor je gezondheid ten goede en voorkomt het dubbel uitvoeren van vaak erg belastende of dure onderzoeken.

Als je op onze praktijk een beroep doet zullen we je vragen om deze inschrijving voor jou in orde te  maken. Zolang je op onze praktijk een beroep doet wordt dit jaarlijks automatisch verlengd.

Voordeel is dat je hierdoor ook 30% meer terugbetaald krijgt van het ziekenfonds voor elke consultatie bij welke arts dan ook uit onze praktijk. Voor bejaarden en kinderen geldt dit ook voor de huisbezoeken.

Bij verhuis of verandering naar een andere praktijk verhuist dit dossier naar je nieuwe huisarts.

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is een goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverlener geeft om je gezondheidsgegevens elektronisch op een beveiligde manier te delen.

Enkel artsen die geregistreerd zijn op deze elektronische postbus kunnen dit raadplegen mits je toestemming via je identiteitskaart. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de privacyregels over de  bescherming van je persoonlijke levenssfeer.

In de loop van je leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Door je toestemming te geven, aanvaardt je dat de hulpverleners die je behandelen informatie met je gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en je medische voorgeschiedenis kennen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld, voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling. Het gaat dan bv. over bloedonderzoeken, medische beeldvorming, vaccinaties, een medicatieschema enz..

Wat zijn je rechten als patiënt?

  • je kan je toestemming op elke moment intrekken
  • je kan bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot je gegevens
  • zelfs als je toestemming gegeven hebt kan je een  zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen

Hoe je registreren?

Je kan dit doen via je huisarts en met je elektronische identiteitskaart. Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben en verder voor iedereen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikt kan een zorgverlener dit ook zo registreren.

Vakantie

De praktijk blijft tijdens werkdagen altijd bemand. Heeft één van de artsen vakantie, dan nemen de andere artsen van de groep de vervanging waar.