Visie

Wij bieden basiszorg aan voor elke facet van je lichamelijke of psychische gezondheid. De toegankelijkheid van deze zorg organiseren we door een gegarandeerde aanwezigheid van artsen tot 19 u ’s avonds en door een goed georganiseerde permanentie buiten de werkuren.

Om onze zorg ook financieel voor eenieder haalbaar te houden werken alle artsen voor hun volledige activiteit aan conventietarieven.

Soms heeft goede zorg meerdere disciplines nodig en dus bestaat ons team naast artsen ook uit psychologen, een diëtiste en een diabetesconsulente, maar daarnaast werken ook actief samen met kinesisten, apothekers, verpleegkundigen enz. buiten onze praktijk. Waar nodig verwijzen we je naar collega’s specialisten.

Om bij te dragen aan de vorming van gemotiveerde toekomstige artsen en huisartsen, is de praktijk ook een opleidingspraktijk en nemen af en toe stagairs deel aan raadplegingen en huisbezoeken. We leiden ook afgestudeerde artsen mee op tot huisarts.