Starttraject diabetes

Starttraject diabetes

 

Er werd bij jou, recent of al een tijdje geleden, de diagnose diabetes of suikerziekte gesteld. Mogelijks gaan er nu nog heel wat vragen door je hoofd. Deze folder dient om enkele zaken te verduidelijken, je verder op weg te helpen en aan te geven wat onze praktijk voor jou te bieden heeft. Heb je na het lezen hiervan toch nog vragen, aarzel dan niet om één van de artsen hierover aan te spreken. We geven je met plezier wat meer uitleg en helpen je graag verder!

Wat is diabetes?

Diabetes is een levenslange aandoening waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is. Insuline, een hormoon dat door de pancreas wordt aangemaakt en ervoor zorgt dat de suiker door de lichaamscellen wordt opgenomen en daardoor de bloedsuikerspiegel verlaagd wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn twee belangrijke oorzaken van suikerziekte: ofwel maakt het lichaam onvoldoende insuline aan, ofwel is de geproduceerde insuline onvoldoende werkzaam. In beide gevallen kunnen de cellen onvoldoende suiker opnemen, waardoor deze zich zal ophopen in het bloed. Deze situatie wordt suikerziekte genoemd en komt voor onder verschillende vormen. De twee meest voorkomende vormen zijn suikerziekte type 1 en diabetes type 2. Bij type 1 wordt er te weinig insuline aangemaakt, bij type 2 is de aangemaakte insuline onvoldoende werkzaam.

Hoe wordt diabetes behandeld?

Eén van de belangrijkste pijlers binnen iedere diabetesbehandeling, is streven naar een gezonde leefstijl. Zo proberen we de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te krijgen en problemen te voorkomen. Onder een gezonde levensstijl verstaan we verschillende zaken. Naast een gezonde voeding is het ook van belang dagelijks een portie beweging te hebben. Dit komt echter iedereen ten goede. Verder proberen we te streven naar een gezond gewicht, aangezien zwaarlijvigheid gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, gewrichtsproblemen, etc. kan veroorzaken. Tot slot is het van belang roken en alcohol te proberen vermijden.

Naast een gezonde levensstijl is het meestal ook nodig om medicatie op te starten. De laatste jaren hebben diabetesmedicatie hun opmars gemaakt, dus de medicamenteuze behandeling kan bij iedereen verschillend zijn. De opstart gebeurt stapsgewijs en altijd in samenspraak met jouw arts

Problemen voorkomen

Diabetes kan zowel op korte als op lange termijn tot een aantal gezondheidsproblemen leiden. Op korte termijn kunnen ontregelde bloedsuikerwaarden leiden tot een te lage bloedsuikerspiegel (= hypoglycemie) of een te hoge bloedsuikerspiegel (= hyperglycemie).

Ook op lange termijn kunnen er een aantal problemen ontstaan. Zo kunnen zowel de grote als kleine bloedvaten en zenuwen aangetast worden, wat een aantal gevolgen met zich meebrengt. Er is een groter risico op hart- en vaatziekten, maar ook nier- en oogproblemen kunnen ontstaan. Daarnaast kan ook de prikkelgeleiding van zenuwbanen verstoord worden en kunnen kleine banale wondjes aan de voeten een groot probleem vormen.

Wat kan de praktijk voor jou betekenen?

Eens de diagnose suikerziekte bij jou gesteld is, kom je automatisch in het starttraject terecht. Je huisarts is je eerste aanspreekpunt in de behandeling van je suikerziekte. Door het starttraject heb je recht op extra begeleiding en financiële tegemoetkomingen.
Het opstarttraject wordt elektronisch aangevraagd door de huisarts die je Globaal Medisch Dossier (= GMD) beheert en wordt jaarlijks verlengd.

Je zal verder ook wat vaker op consultatie moeten komen, aangezien we jouw suikerwaarden willen opvolgen. Graag ziet één van de artsen jou elke drie maanden op consultatie. Er wordt dan bloed afgenomen om de suikerspiegel te controleren en één keer per jaar wordt er een uitgebreid bloed- en urineonderzoek verricht om naast de suikerwaarden ook de cholesterol, nierfunctie en andere risicofactoren na te gaan. De bloeddruk wordt telkens opgevolgd en ook het gewicht wordt regelmatig genomen. Ook kijkt de arts jouw vaccinatiestatus na en word je op de hoogte gebracht als er vaccinaties dienen te gebeuren.

Door het opstarttraject heb je jaarlijks recht op een volledige terugbetaling van:
1) 4 educatiesessies van 30 minuten gegeven door een diabeteseducator. Hiervoor kan je mits een voorschrift terecht bij Lieve Fockaert of An Van Laerhoven. Er wordt geadviseerd minstens één sessie te volgen.
2) 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist. Hiervoor kan je mits een voorschrift terecht bij An Van Laerhoven.
3) 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog als je een verhoogd voetrisico (wondjes, gevoelsveranderingen of nagelafwijkingen) hebt. Je krijgt hiervoor een voorschrift en we geven je een verwijslijst mee van podologen die je hiervoor kan contacteren.
4) preventief mondonderzoek bij de tandarts. Hiervoor heb je geen voorschrift nodig.

Daarnaast dient er ook een aanpassing te gebeuren van het rijbewijs. Zodra de diagnose suikerziekte gesteld wordt, vraagt de wetgeving dit te melden bij het gemeentehuis. Dit is nodig om correct verzekerd te blijven. Een aangepast rijbewijs blijft vijf jaar geldig. Buiten de meldingsplicht heeft dit geen verdere gevolgen, ook niet op je verzekeringspolis. Omdat deze maatregel veel vragen oproept, verwijzen we je graag naar de informatiefolder van de diabetesliga die we graag met plezier aan jou bezorgen via mail.

Anne De Bie, onze praktijkverpleegkundige, zal hierbij een centrale rol spelen. Kort nadat bij jou de diagnose suikerziekte gesteld is, zal je bij Anne op consultatie komen. Er wordt dan de tijd genomen om jou de nodige verwijsbrieven en afspraken voor diabeteseducatie en diëtiek te geven. Verder bezorgt ze jou ook een verwijsbrief voor een jaarlijkse oogcontrole bij de oogarts en doet ze bij jou een voetcontrole. De afspraken bij Anne worden jaarlijks opnieuw ingepland. Op die manier kunnen we er zo goed als mogelijk voor zorgen dat jouw suikerziekte op de juiste manier wordt opgevolgd.